Start

 

 

Ansvarig utgivare: Lennart Olsson Webmaster: Bengt Lundberg

Uppdaterades 2018-06-20

Gruppens ändamål är att gemensamt tillvarata föremål, handlingar, litteratur, musik, teckningar, konst och fotografier samt i övrigt anteckna det som har anslutning till

kulturell verksamhet i Anderslöv och Bygden däromkring.

Kulturgruppen Anderslöv och Bygdenmuseet

Kulturgruppens ändamål