Kulturgruppen Anderslöv och Bygdenmuseet

Aktiviteter - Aktiviteter

AKTIVITETER

 

2016-05-31

Anderslövs Församlings Barn och Ungdomskörs konsert i Anderslövs Kyrka kl 19.00

2016-06-01

Anderslövs Församlings Kyrkokörs konsert i Anderslövs Kyrka kl 19.00

2016-06-02

Anderslövs Församlings Gospelkörs konsert i Grönby Kyrka kl 19.00

2016-06-03

J A stiftelsen utdelning av Musikstipendier kl 18.30 i Anderslövs Kyrka.

2016-06-05

Anderslövs Församlings alla körer är en del i gudstjänsten i Anderslövs Kyrka kl 11.00.

2016-06-06

Nationaldagens firande samt invigningen av “badet” med start kl 14.00 med marsch från torget till idrottsplatsen där firandet sker.

2016-08-14

Anderslövs Marknad

2016-08-17

Lieskola inför Modeshögsslåttern

2016-08-21

Modeshögsslåttern

2016-08-27/28

Vandring längs Tullstorpsån

2016-10-18

Inbjudan till samråd angående busstrafik längs väg 101.

 

Café i Församlingshemmet kl 14 varje första lördagen i månaden.