BAJoBOJ

 

Snabbfakta BAJ = Börringe - Anderslövs Järnväg; BÖJ = Börringe - Östratorps Järnväg

BAJ, Börringe - Anderslövs Järnväg

Vid ett sammanträde i Malmö 3 december 1872 konstituerades Malmö-Ystads Järnvägsaktiebolag (MYJ). På samma möte beslöts att järnvägen Malmö-Ystad, MYJ, skulle byggas. Mötet beslöt även att man skulle bygga en bibana från Börringe till Anderslöv, detta vill säga om man fick fram tillräckligt med pengar. Den nyvalda styrelsen för MYJ ansökte om koncession för MYJ och bibanan till Anderslöv.

Koncessionen beviljades 4 februari 1873. Kostnadsförslag var uppgjort av löjtnanten i Väg- och vattenbyggnadskåren E Sandell. Kostnaden var beräknad till 300 000 kronor inklusive rullande materiel. Banan skulle ha spårvidden 1067 mm (även spårvidden på MYJ var vid den här tiden tänkt att bli 1067 mm) och rälsen skulle vara av typen 17 kg/m.

Redan i december 1872 gick man ut och försökte intressera olika personer att teckna aktier i den föreslagna bibanan. Intresset var svalt och 1873 gjorde man ett nytt försök men med samma dåliga resultat. Tredje gången gillt! 1882 gjorde man ett nytt försök att intressera finansiärer. Man pläderade för det ökande behovet av förbindelse på söderslätt "söder om landsvägen" med någon av järnvägarna MYJ eller Lund - Trelleborgs Järnväg, LTJ. "Förhållandet att nästan helt och hållet sakna fördelen av järnväg blivit så odrägligt, att man på allt sätt försöka att få det avhjälpt". Den här gången gick aktieteckningen bättre, man fick in nästan 150 000 kronor.

Man beslöt att uppdra åt ingenjörsforman Wessel & Posse från Gävle att ta fram kostnadsförslag för en järnväg med lätt överbyggnad, en så kallad ångspårväg. Banan skulle bli 8 kilometer lång och beräknades kosta 262 000 kronor inklusive rullande materiel. Spårvidden skulle bli 1435 mm. Samma som MYJ slutligen hade blivit byggd med. Den gamla koncessionen hade förfallit varför MYJ fick göra en ny koncessionsansökan. Denna beviljades 31 maj 1883. Koncessionen föreskrev bland annat att den föreslagna rälsvikten skulle höjas från 14,8 kg/m till 17,2 kg/m. Banbyggnaden skulle påbörjas senast 1 juni 1883 och banan skulle vara klar för trafik senast 1 juni 1884.

31 maj 1883 konstituerades Börringe - Anderslövs järnvägsaktiebolag och från samma datum överfördes den beviljade koncession från MYJ till det nya bolaget. Det nya bolagets första styrelse bestod av greve C Beck - Friis som ordförande. Han var för övrigt även ordförande i MYJ-bolaget. De övriga i styrelsen var W Luttorp, Malmö, C Stjernsvärd, Vittskövle, P Andersson och A Högdahl, Anderslöv, F Julius och A Jönsson, Grönby, H Persson, Norra Åby,P Böving, Ålholmen och J Bengtsson, Anderslöv.

Banbygget utfördes av ingenjörsfirman från Gävle och redan 21 februari 1884 kunde den 8 kilometer långa banan öppnas för allmän trafik. Den nya banan var 8 kilometer lång och hade spårvidden 1435 mm. Rälsen var av stål och vägde 17,2 kg/m. Minsta kurvradien var 300 meter, största lutning 16,67‰ och största tillåtna hastighet 25 km/t. Den rullande materielen bestod av ett tanklok, en ångvagn och 2 två-axliga personvagnar. För godstrafiken hade man köpt 10 två-axliga godsvagnar.

Kulturgruppen Anderslöv och Bygdenmuseet

Järnvägshistoria Anderslöv - BAJ