MacMuseet

 

Det Lilla Mac-museet

  • Nu finns i Anderslöv också ett IT-museum, ett s. k. ITceum, där vi visar en liten samling Apple/Macintosh-maskiner, manualer och programvara, skrivare, etc.
  • Det är inrymt i två av fängelsecellerna - två små ytor på ca. 2,5 x 2,5 meter - på Anderslövs Museum i f.d. Kommunalhuset i Anderslöv.
  • Samlingen består av ett tiotal Apple/Macintosh-maskiner, samtliga funktionsdugliga med originalmanualer och program - både bärbara och stationära maskiner.
  • Äldsta maskinen, en Apple/Mac Plus, är ca 20 år gammal. I samlingen finns också tidsenliga skrivare, den äldsta en matrisskrivare ca 20 år gammal, samt bläck- och laserskrivare från 80-tal och tidigt 90-tal - alla fullt användbara.
  • I Sverige finns ett antal IT-museum, bl.a. ITceum i Mjärdevi centrum i Linköping, som invigdes våren 2005. Så vitt jag vet finns inget Apple-museum - vårt lilla museum skulle bli det första i landet, och troligtvis även det minsta.

 

Kontaktman Mac-museet:

Helge Olsson

E-post: helge@dis-syd.se

Hemsida: http://www.kulturenanderslov.se/helge/

Kulturgruppen Anderslöv och Bygdenmuseet

Aktiviteter - Mac Museet