Nutid

 

FRÅN BYALAG TILL NUTID

 

Anderslöv socken = församling har genom tiderna varit indelad i byalag, ett för varje by. Socknen hade fem byar: Anderslöv, Sörby, Ugglarp, Markie och Stävesjö.

 

Varje by hade sitt byalag som med sin årligen utsedde ålderman styrde och bestämde om hur och vad som skulle ske i lagets område. I t.ex. Anderslöv samlade åldermannen byalaget för att bestämma om brandsyn kring gårdarna i kyrkbyn och senare i de utflyttade gårdarna och i byahusen, man utsåg en lyktetändare till de fotogenlysande gatlyktorna.

 

Man synade kyrkstigar och samfällda vägar samt vattenställe för djuren och för tvätt- och badställen.

 

Man utsåg vaktefolk, de s.k. "hörarna", som tillsammans med andra byalag skulle vakta djuren som gick på "efterbete" på de skördade fälten.

 

En "gåsapåg" fick vakta gässen veckorna innan slakten vid Mårten.

 

Denna gemensamhet utjämnades i och med att enskiftet infördes, men för de nämnda uppgifterna i byn, numera samhället, hade byalaget kvar en del uppgifter, bl. a. angående brandsynen och om branddammar och vattenställen, möllorna och vägarna samt hälsovådlig tillsyn.

 

Skolgång och fattigvård togs vid övergången till 1800-talet om hand av kommunalstämman, de förtroendemän som utsågs i samråd med länsmyndigheten.

 

Därmed kom man in i en av myndigheter styrd tid, som förändrats så att byalagets invånare nu inte har mer uppgifter än att bevara den kultur som finns bevarad i byakistorna, som en gång om året tages fram då byalagets medlemmar samlas till stämma och mårtensgille. Traditionen fortsätter - sådant är kultur.

 

I generationer har släkter blandats och våra dagars släktforskning ger oss ofta oväntade besked och de gamla fotona från hem, skolor och föreningar berättar sina tysta upplysningar.

Kulturgruppen Anderslöv och Bygdenmuseet

Verksamheten - Från Byalag till Nutid