Styrelsen

 

Ordförande och kontaktperson

Lennart Olsson

Box 252, 233 25 Svedala

040-48 31 51

Sekreterare

Anita Sundstedt

Släntvägen 18, 231 70 Anderslöv

0410-206 51

Kassör

Lars Andreasson

Östergatan 8, 231 70 Anderslöv

0410-210 84

Ledamot

Börje Ekberg

Järnvägsgatan 2 A, 231 70 Anderslöv

0410-204 97

Ledamot

Bertil Kamf

Skolgatan 15, 231 70 Anderslöv

0410-202 32

Ledamot

Hans Bertil Olsson

L Markie 5, 231 73 Anderslöv

0410-204 57

Ledamot

Per Holmberg

Norregatan 16, 231 70 Anderslöv

072-942 52 00

Suppleant

Birgitta Hansson

Sörbyvägen 155, 231 72 Anderslöv

070-994 54 09

 

 

 

 

Valberedning - sammankallande

Per Åke Tobiasson

Hedgatan 8B, 23170 Anderslöv

073-336 18 47

Valberedning

Sten Eskil Larsson

Sörbyvägen 155, 231 72 Anderslöv

070-530 71 87

Kulturgruppen Anderslöv och Bygdenmuseet

Styrelsen