Verksamheten

 

 

På den östra av höjderna började man på 1100-talet bygga byns kyrka. På den västra höjden fanns en outtömlig källa med renaste vatten för både folk och djur.

 

Här togs den danske kungens ridande kurirer väl omhand på sina ärenden i östra Skåne, här lämnades de kungliga och myndigheters besked f.v.b. till byar och folk på Söderslätt. Ridstigen blev väg för droska och vagnar och därmed början till landsvägen.

 

Kungen förlänade orten här med härbärge, tingsplats och handelsrättigheter samt postställe och skjutsskyldighet åt resande, härom vittnar milstolparna vid landsvägen.

 

Anderslöv, som tidigare kallats Andorlefn och Anderslöf växte till betydande marknads- o handelsort. 1824 byggdes skolor och på 1860-talet kom postexpedition, läkarmottagning, apotek, bank och järnväg. Samhället fortsatte sin tillväxt och betydelse för bygden.

 

Samhället rymmer numera fina stora skolor, fin sjuk- och åldringsvård, har bra kommunikationer och en god allmän service.

Arkeologiska fynd visar att folk från skogarna i norr och havet i söder följde åar och bäckar och bosatte sig där man fann bra odlingsmark för föda åt sig själv och sina djur.

 

I lågmarken mellan ett par höjder här på orten bosatte man sig på båda sidor om bäcken i gårdar och hus, en by bildades här.

HISTORIK

 

Klicka på bilden nedan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturgruppen Anderslöv och Bygdenmuseet

Verksamheten - Historik